Safety

Tüm Tenax ürünleri sağlığın korunması, iş güvenliği ve işaretlemelerle ilgili yasal gereklilikleri karşılar.

Tenax ürünleri uluslararası GHS (Kimyasalların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanmasına İlişkin Küresel Uyumlaştırılmış Sistem) hükümlerine uygundur.

Tenax laboratuvarı, katı uluslararası metodolojiler ve standartlarla tam uyum içinde çalışır.